સંપર્ક કરો
શ્રી કોઠારી
શ્રી કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિર,
મું.પો.સાળંગપુર(હનુમાનજી)
તા.બરવાળા.પીનઃ૩૮૨૪૫૧
Mobile No: +91 9825835304, 05, 06
Website: www.salangpurhanumanji.com
Email: [email protected]
For any feedback / changes you can fill up the below form
નામ *
તમારું ઇમેઇલ સરનામું *
મોબાઇલ નંબર *
સરનામું
સંદેશ
Ahmedabad Airport to Salangpur :-
166.3 km, 3 hours 23 mins
Rajkot Airport to Salangpur :-
146.3 km, 3 hours 11 mins
Bhavnagar Airport to Salangpur :-
83.3 km, 2 hour 6 mins
Ahmedabad train to botad :-
156 km, 2 hours 38 mins
Rajkot bus to Salangpur :-
219.7 km, 4 hours 1 mins

View Larger Map